Slide background
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

Meü

Modül-2: Proje Desteği

Genel Görünüm

Bu modülün temel amacı; araştırmacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve iş dünyasının Akademik (ARDEB) ve Üniversite-Sanayi işbirliği (TEYDEB) projeleri başta olmak üzere Ar-Ge tabanlı destek programlarından yararlandırılması amacıyla proje geliştirme, projelendirme ve yürütme süreçlerine rehberlik etmektir.

Bu doğrultuda;

• Farklı kurum ve kuruluşlara Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarının tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Destek programlarına yönelik çağrı duyurularının yapılması,

• Proje hazırlama, yazma, yürütme ve raporlama desteği verilmesi,

• Proje önerisi ön değerlendirme hizmeti gerçekleştirilmesi,

• Reddedilmiş projelerin revize edilmesi sürecine destek verilmesi,

• Destek programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,

• Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlanması ve idari desteğin verilmesi,

• Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Sanayi Kuruluşları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri        Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirlikleri oluşturulması

    faaliyetlerini yürütmektedir.