Slide background
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

Meü

Modül-1: Kurumsal İletişim

Genel Görünüm

Bu modülün temel amacı; araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına Mersin TTO’nun tanıtımını yapmak, Üniversite-Sanayi arasındaki işbirliklerinin oluşması için gereken iletişim köprüsünün kurulmasını ve teknoloji transferi konusunda farkındalığın arttırılmasını sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

• Mersin TTO akademisyen ve sanayi veri tabanının oluşturulması,

• Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarına birebir ziyaretlerde bulunarak tarafların                farkındalık bilgisinin arttırılmasını sağlayıcı faaliyetlerin organize edilmesi,

• Eğitim, konferans, seminer, atölye çalışması, tanıtım, bilgilendirme toplantıları, proje yarışmalarının planlanması, organize                   edilmesi ve duyurulması,

• Dış paydaşların düzenlediği etkinliklere (çalıştay, fuar, toplantı vb) katılım sağlanması,

• Mersin TTO personelinin nitelik ve yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik eğitimlerin koordinasyonunun sağlanması,

• Dijital ve basılı medyayı aktif olarak kullanılması,

• Mersin TTO’nun kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi,

• Mersin TTO'nun hizmet kapsamındaki Proje, Fikri Haklar, Girişimcilik alanlarında eğitimlerin organize edilmesi

  faaliyetlerini yürütmektedir.