Slide background
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

Meü

Modül-5: Girişimcilik ve Şirketleşme

Genel Görünüm

Bu modülün temel amacı; yeni  proje fikirlerinin ve ilgili komisyonlarca uygun bulunan girişimcilerin mentörler yardımıyla desteklenerek bölgede girişimcilik ve inovasyon kültürünün  yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

• İş fikri olan öğrenci, yeni mezun ve akademik personelin girişimcilik faaliyetlerinin ilk adımı olan iş planı hazırlanmasına rehberlik edilmesi,

• Girişimcilerin  destek ve hibe programlarından yararlandırılması  amacı ile ulusal/uluslararası destek ve hibe programlarının Modül 2 aracılığıyla tanıtılması, 

• Mevcut ve yeni açılacak destek ve hibe programlarını takip ederek süreçlerin işleyici hakkında girişimcilere rehberlik edilmesi,

• Yatırım yapılması düşünülen fikirler için; fikri haklar, şirketleşme, patentleşme konularında Modül4 ile birlikte destek verilmesi,

• Şirketleşme sürecinde akademisyen, öğrenci, mezun ve diğer girişimcilere  yol gösterilmesi,  yeni kurulan bu şirketlerin çeşitli fonlardan faydalanması için proje hazırlık ve  yazım aşamasında Modül 3 aracılığı ile  destek verilmesi, 

• Ön kuluçka  ve kuluçkada yer alan girişimcilere/firmalara danışmanlık hizmetinin verilmesi,

• Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için, Üniversite içinde ve dışında tanıtım faaliyetlerde bulunulması

faaliyetlerini yürütmektedir.