Slide background
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

Meü

Modül-4: Fikri Sınai Mülkiyet Hakları

Genel Görünüm

Bu modülün temel amacı; akademisyen, sanayici ve öğrenciler arasında fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturmaktır. Ayrıca buluşun tescil edilebilirlik ve tescil kapsamının belirlenmesi, patent ön araştırmasının yapılması ve ticarileşme potansiyelinin değerlendirilmesi, tescil sürecinde Türk Patent Enstitüsü ve buluş sahibi arasındaki koordinasyonun sağlanması bu modülün diğer görevleridir.

Bu doğrultuda;

• Fikri ve Sınai haklar, patent/faydalı model, marka, coğrafi işaretler ve endüstriyel tasarım konularındaki farkındalığın artırılması, bu konulardaki yurtiçi ve yurtdışı tescil işlemleri ve maliyetler konusunda öğrenci, araştırmacı ve sanayicilerin bilgilendirilmesi,

• Üniversite bünyesinde tamamlanan lisans veya lisansüstü tezler, araştırma makaleleri veya projelerin patent/faydalı model        potansiyelinin ortaya çıkartılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

• Patent/faydalı model başvuru ve tescil süreçlerinde rehberlik edilmesi,

•  Mersin TTO bünyesine aktarılacak patent/faydalı modellerin başvuru ve tescil sürecinde lisanslama hizmetleri ve endüstriye         aktarılması konularında çalışmalar yapmak ve bu tarz çalışmalara destek verilmesi,

•  Üniversitede fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda yapılan tüm eski, güncel ve gelecek çalışmaların tek bir merkezde     toplanarak takip edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi

    faaliyetlerini yürütmektedir.