Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Yapılacak Başvurular ile İlgili Bilgi ve Belgeler Güncellenerek Sisteme Yüklenmiştir. (06/08/2018)

++
slide background

Meü


Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılacak başvurular ile ilgili bilgi ve belgelere http://mersin.edu.tr/idari/klinik-arastirmalar-etik-kurulu/pano adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına yapılacak başvurular ile ilgili bilgi ve belgelere http://www.titck.gov.tr/Ilac/KlinikArastirmalar adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Etüt Proje Yetkilendirme ve Koordinasyon Daire Başkanlığına yapılacak başvurular ile ilgili bilgi ve belgelere http://www.titck.gov.tr/TibbiCihaz/TibbiCihazdaKlinikArastirmalar adresinden ulaşabilirsiniz.


  • 2018-08-06 11:39:38
  • 1744