Slide background
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

Meü

Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi

Genel Görünüm

Merkezin amacı; Üniversite içinden, kamu kurum ve kuruluşlarından ve özel sektörden talep edilen bilgi ve iletişim teknolojisi geliştirme faaliyetlerini yürütmek, öğrencilerin bilimsel çalışmalarına yardımcı olmak, Üniversite birimlerindeki eğitim-öğretim faaliyetlerine bilgi ve iletişim teknolojileri ile destek olmak, bölgede yetişmiş nitelikli iş gücünün artmasına yönelik eğitim ve uygulama faaliyetlerinde bulunmaktır.