Slide background
Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

Meü

Aydıncık Meslek Yüksekokulu

        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17.04.1990 tarih ve 8154 Sayılı yazıları ile 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Gülnar Meslek Yüksekokulu'na bağlı olarak eğitim-öğretime başlanmıştır.

        Gülnar Meslek Yüksekokulu'na bağlı olarak Aydıncık ilçesinde eğitim ve öğretimini sürdüren "Turizm ve Otelcilik " ve  "Seyahat İşletmeciliği" programları ; 1992 Yılında 3837 Sayılı Yasa ile Mersin Üniversitesine bağlanmış olup, 23.10.1998 Tarihli Yükseköğretim Kurulu Kararı ve Mersin Üniversitesi Rektörlüğünün 12.11.1998 Tarih ve 884-7644 sayılı yazısıyla Aydıncık Meslek Yüksekokulu adını almıştır.

       Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 02.10.2007 Tarih ve 3641 sayılı yazıları ile Aydıncık Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim faliyetlerini 2007-2008 Öğretim Yılı İtibariyle Anamur ilçesinde sürdürmektedir. 

            2009-2010 Eğitim Öğretim Yılından itibaren  Turizm ve Otel işletmeciliği Programına öğrenci alımı durdurulmuştur.

          Yükseköğretim Kurulunun 10.06.2010 tarihli toplantısında  Sebze Üretimi Bölümünün açılmasına ve eğitim-öğretim faaliyetlerine Aydıncık ilçesinde devam edilmesine karar verilmiştir. Ancak sözkonusu programa yeterli sayıda öğrenci alınamadığından, eğitim-öğretim Anamur ilçesinde devam etmektedir. "Sebze Üretimi" Programı "Organik Tarım" olarak değiştirilmiş olup, Programa öğrenci alınması için çalışmalar sürdürülmektedir.